Členovia

Petrov Rybársky Spolok má 20 členov dospelých rybárov a 5 členov mladistvých rybárov. Maximálny počet dospelých rybárov môže byť 20 a maximálny počet mladistvých rybárov môže byť 10. Mladý členovia sú od 10 do 15 rokov a dospelý členovia sú od 15 a viac rokov. Členmi sa môžu stať iba tí ktorí bývajú v Dolnom Ohaji. Členovia Petrovho rybárskeho spolku pravidelne každý rok napúšťajú ryby do Štrkoviska Sík a starajú sa o okolie vody a organizujú rôzne akcie. Pre tých ktorý by ešte chceli chytať na štrkovisku Sík si môžu vybaviť hosťovačku za určitý poplatok.